mom

                                                  กลุ่มพัฒนาการศึกษา
                                            เข้าสู่เว็บกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางกนกพร ด้วงคำภา

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา

 

นางสาวจิตรลดา ผลโยน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวศิรินาถ แพฟืน

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวภัทรีญา โกพลรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 2
ตอบแบบ.......................

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kung
nai

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม

map1

ตุลาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ok
ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada