mom

                                                    กลุ่มนโยบายและแผน
                                              เข้าสู่เว็บกลุ่มนโยบายและแผน

 นางปฐมาภรณ์ แพงดี
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

                                                                    

นางสาวชนิดาภา ฉันทะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

นางกรรณิการ์ จำปาขาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


kung
nai

นายปริญญา ธรเสนา

ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม

 

นายชวรงค์ วงศ์ศรีทา
รองศึกษาธิการ
จังหวัดนครพนม

map1

ตุลาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ok
ng

SPOF

googlekbn

kttl

yada